16 Grudnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

16 Grudnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Obudziłem sie dziś w brzasku nowych myśli
Czy to nowych zwyczajów słoneczny świadek?
Może to senna jawa, sługa mej podświadomości
Płomienie zaszłych zdarzeń, ugasić nadeszła?

Wysnuwam z siebie – lekkość babiego lata..
Czując ciepły podmuch życzliwego wiatru
Doświadczam pobytu w strefie tu i teraz
By serce moje wzniosło, nowych uczuć firmament..

Nie oglądam się wstecz, nieistotnym już ten czas
Gdym świadom jest mocy życiodajnego oddechu
Co wedle mego życzenia, przestrzeń czystą klaruje..
Odnawiam zatem, cichy pakt z życiem onegdaj zawarty..

Obecności – we własnym wnętrzu…

English

Today I woke up in the dawn of new thoughts
Could they be a sunny witness to a new pattern?
Perhaps a sleepy reality, a servant to my subconscious
Has come to put out the flames of past events?

I weave from inside myself- a lightness of an Indian summer
Feeling a warm blow of a friendly wind
I experience being in the here and now zone
So that my heart erects a firmament of new feelings…

I don’t look back, that time no longer matters
When I’m aware of the power of the life-giving breath
Which, according to my wishes, clarifies the clear space
I renew then the silent pact I once drew with life…

Of presence – inside of me…

1 thought on “16 Grudnia 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top