16 Czerwca 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

16 Czerwca 2018

Podziel się z innymi

Polski

Zbyt dużo pragnę od życia?
Za wiele pragnę czułości?
Życie wśród ludzkiej obojętności
To świata znak jakości…

Milczący daje przystęp smutkowi
Drugi zaś w zgiełku widzi ocalenie
Zbyt łatwo dajemy się losowi
Łatwowiernie wierząc w przeznaczenie

Jak bardzo serce bywa zdradliwe
Jego ściany to skaliste urwiska
Wszystko jest jednak możliwe
Gdy z obu stron miłość jest czysta

ENGLISH

Do I thirst for too much from life?
Do I thirst for too much affection?
Living amidst human alienation
Is the world’s standardization

The quiet allow sadness in
Others in uproar seek redemption
Too easily we succumb to fate
Naively believing in constellation

How treacherous the heart can be
Its walls like rocky cliffs
Yet everything may come to be
When love on both ends is virtuous

中文

我从生命中要渴求良多?
我需要太多温柔?
人类冷漠之中的生存状态
这要取决于我们生存的世界质量了

在沉默中我把自己献给哀伤
其他人也许在喧嚣中寻求解药
我们对命运屈服太早
乖乖地接受命运的摆布

人心阴暗莫测
它的墙壁犹如悬崖峭壁
然而世间所有事情皆有可能
只要双方纯洁相爱

2 thoughts on “16 Czerwca 2018”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top