15 Lutego 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

15 Lutego 2019

Podziel się z innymi

Polski

Pamięci moja człowiecza
W milionach lat liczona
Wzbudź we mnie
Prawdziwość istnienia

W niewolniczej drodze
Zaprzęgnięty bez końca
Przebłysku własnej
Boskości tylko pragnę

Do siebie samego
Zaufanie wzbudzić
Zadanie to niełatwe
A miłowaniem obdarzyć?

Rzecz to niepojęta
Bo pogrążony w letargu
Śniąc o potędze ego
Nierozumnym pozostaję

Próżno szukam dróg
W zewnętrznych rubieżach
Zatem głębiej zanurzę się
We własne poznawanie.

ENGLISH

O, my human memory
Counted in millions of years
Awake in me
The authenticity of being

On a servile path
Harnessed mercilessly
A spark of my own
Divinity is what I’m after

To inspire trust
In myself
Is an uneasy task
And to grace it with love?

It is inconceivable
That although lethargic
And dreaming of the power of ego
I remain unaware

In vain I seek ways
In the outer frontier
So I’ll just dip deeper
Into self-discovery

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top