14 Sierpnia 2018

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

14 Sierpnia 2018

Podziel się z innymi

Polski

Biegnąc wraz z Tobą, zaśmiewa się nieszczerze
Widząc jak bardzo chcesz Go uprzedzić
Im szybciej Ty, On też przyspiesza
Sprinter życia – Czas nieubłagany

W swoim żądaniu domaga się zwykle
Szacunku, powagi lub strachu ciągłego
Chce byś zapomniał, o sensie istnienia
Zaś ziemskie życie, miał za coś końcowego

Jego wiedza daleko większą od Twojej
Nie próbuj stawiać mu czoła w tej kwestii
Weź za to proszę oddech głęboki
I stan na drodze Jego nędznej profesji

Pokaz swoje wnętrze, takim jakim jesteś
Nie zastraszonym, lecz pełnym miłości
Wydobądź oddechem Dusze nieśmiertelną
Księgi Wieczności – pokaż Mu ich treści

Odejdzie zawstydzony……na zawsze.

ENGLISH

Running alongside you He’s laughing cheesily
Seeing how much You want to overtake Him
The faster you are the faster He gets
Sprinter of life – Time unrelenting

In His demands He usually requires
Respect, solemnity or permanent fear
He wants You to forget the meaning of life
And see earthly living as finite being

His knowledge far exceeds Yours
Don’t try to challenge Him in the matter
Instead, take a deep breath in, please
And stand in the way of His wretched profession

Show Yourself just as You are
Not cowed but full of love
Bring out Immortal Soul with Your breath
Eternity Books – show Him their content

He will leave embarrassed… forever.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top