13 Września 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

13 Września 2019

Podziel się z innymi

Polski

Oni są nieświadomi własnej, wielkiej mocy
Gdy szukając w dotyku spełnienia
Wzajemnych uniesień bramy otwierają..
Ona i On…

Z czułością wtulają się w swe ramiona
Ślad po sobie pragnąc zostawić
By niegościnną szarość tego świata
Pięknem stwarzania, zachwytem ubarwić..

Jakież cudowne tych dwojga jest Dzieło
Gdy za miłości subtelnym śladem
Iskra życia – cielesną postać przybiera
W pierwszym okrzyku dając aprobatę…

Ono czeka wciąż na Waszą miłość…

ENGLISH

They’re unaware of their own, great power
When searching for fulfilment in the touch
They open the gates to mutual bliss
Her and Him…

Fondly they cuddle into their arms
Desiring to leave a mark behind
The unwelcoming grey of this world
To colour with the beauty of creation and delight…

How wonderful is a creation of these two
When following the subtle trace of love
A spark of life takes on a bodily form
In the first scream giving their approval…

They’re still waiting on Your love…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top