13 Wrzesień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

13 Wrzesień 2020

Podziel się z innymi

Polski

Strachem Twym, sycą się elity świata
Ukryte w zakamarkach, pozbawionych światła
Raz po raz wstrząsają Twym umysłem
Drapieżni, bezwzględni, niczym ostrze kata…

Odpuść im uwagę, odcinając drogę do siebie
W jasne myśli, przekształć tej zasady zrozumienie
Wtedy oczy Twe ujrzą inne, kolorowe pejzaże
A ciemny Matrix w nawóz gnojny obrócisz…

W wonnych ogrodach, wśród czystych strumieni
Stań całkiem nagi, w pewności bezwstydny
Dostrzeżesz wówczas, światła promień głęboki
Z okolicy serca, będą te widoki…

ENGLISH

Your fear satiates the world’s elites
Hiding in the nooks and crannies void of light
Time and again they shake Your mind
Predatory, ruthless, like an executioner’s blade…

Cease their attention by cutting off the way to Yourself
Into clear thoughts transform the understanding of this rule
Then Your eyes will see other, colourful landscapes
And You will turn dark Matrix into manure…

In fragrant gardens, among clear streams
Stand completely naked, in Your certainty shameless
You will see then a deep ray of light
These views will come from around the heart

10 thoughts on “13 Wrzesień 2020”

  1. I am adapting to the changes that the pandemic has caused but not giving it much due other than that. I still am working on designs, encouraging other artists on Instagram and purchasing materials through small businesses I have always dealt with, realizing it is going to take more time to get them. An exhibition I was hoping to be in through a local fiber art group I belong to has been canceled until 2022 which seems surreal to me. In the meantime I check on friends and relatives more often but the pandemic is rarely a topic of conversation or texts any more. Loraine Ravi Sophi

    1. Dariusz Tomczak

      Dzieki za komentarz. Tak uczucie Milosci jest potezna sila, uwazam jednak ze nie mozna nia przykrywac wszystkiego…Istotna kwestia jest swiadomosc tego, iz mamy do czynienie z druga strona, dla ktorej ta energia nie jest znana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top