13 Kwietnia 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

13 Kwietnia 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski
 

W podroży do głębi własnego serca
Schodzę w dół krętymi schodami
Każdy krok skrywa życia emocje
Im niżej, tym bliżej celu wędrówki

Nieskończoność, ta co za mną podąża
Swą mądrością nie oświetla szlaku
Zdaje się zatem na obecność ciemności
Nie lękam się jej barw – ona jest moja


Dłonie dotykają wilgotnych ścian
Które drżą pod rękoma konstruktora
Ich szorstkość w dotyku mym łagodnieje
Czas za poręczę służy, co krok wspiera


Ostatni już losu zakręt dostrzegam
Jasne światło skrzy się tuż za rogiem
Oto cel mej wieloletniej marszruty
Zrozumienie – nieśmiertelności Duszy…

 
English

On a journey into the depths of my own heart
The stairwell I descend spirals down
Every step cloaks the emotions of life
The lower I edge, the closer my destination lies

Endlessness is the beast that hounds me
Though its wisdom does not illuminate the trail
And so it seems in the presence of darkness
Her hues do not appall me – mine is she

As my palms touch the clammy walls
They tremble under the hands of the constructor
Their roughness melts under my touch
Time is but a handrail, supporting every move

I now discern the last twist of fate
A bright light twinkles around the corner
After many years of wandering now lies the goal
Understanding – the immortality of the Soul …

Русский язык

В путешествии в глубины собственного сердца
Спускаюсь вниз по винтовой лестнице
Каждый шаг скрывает жизни эмоции
Чем ниже, тем ближе к цели путешествия

Бесконечность, которая за мной следует
Своей мудростью не освещает путь
Кажется поэтому здесь присутствует тьма
Я не боюсь ее цветов – она моя

Руки касаются влажных стен
Которые дрожат под руками проектировщика
Их шероховатость смягчается моими прикосновениями
Время служит поручнем, поддерживая каждый шаг

Последний уже судьбы поворот созерцаю
Яркий свет сияет прямо за углом
Это цель моего многолетнего маршрута
Понимание – бессмертия Души…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top