12 Kwietnia 2020 /Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

12 Kwietnia 2020 /Audio

Podziel się z innymi

Polski

W amfiteatrze zdarzeń nie ma już miejsc
Rząd za rzędem matowe postacie
Suknami w kolorze, rzeczywistość pudrują
Szklanym wzrokiem wypatrują sceny

Rozbłysły światła, kurtyna w górę poszła
Ludzkie cienie w zachwycie klaszczą
Za radą klakierów okazują zachwyt
Śmiechem bezmyślnym w groteskowej tonacji

Mijają akty, treść zazwyczaj ta sama
Zachłanność, przemoc, nienawiści fala..
Cóż za ulga ogromna, gdy kurtyna opadła
Dobrze że to teatr, nas on nie dotyczy….?

 

English

A full-house event at the amphitheatre
Row upon row of matt figures sit
In colourful dresses, reality they powder
Beholding the scenes with eyes of glass

Lights flash, the curtain ascends
Human shadows applaud in delight
Showing admiration at the clapper’s behest
Mindless laughter in tones grotesque

Act after act, the content the same
Greed, violence, waves of hate …
What tremendous relief as the curtain falls
Good it’s only theatre, no concern for us at all ….?

Русский язык

В амфитеатре событий нет больше мест
Ряд за рядом матовые персонажи
Цветными тканями реальность пудрят
Стеклянным взором высматривают сцены

Вспыхнули огни, занавес поднялся
Человеческие тени в восторге аплодируют
Внимая подпевал советам показывают восхищенье
Смехом бессмысленным в гротескном тоне

Проходят акты, а содержанье как обычно то же
Жадность, насилие, ненависти зыбь..
Какое ж это облегчение большое, когда все ж занавес упал
Хорошо что это театр, нас это не касается….?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top