11 Października 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

11 Października 2019

Podziel się z innymi

Polski

W swej wielkiej niecierpliwości
Z powodu braku Miłości
Biegniesz zdyszany przez świat
Szalony z pragnienia, wiatrem smagany

Gdyś tak rozpędzony, to rozumem szukasz
Serce zostawiając w odwodzie, daremnie
Ocierasz pot, co ze łzami się miesza
Nie widzisz gdy Ona nadchodzi….

A wtedy, miedzy jednym a drugim tchnieniem
Łapczywie korzystasz z Jej wszechobecności
Nieświadom wdzięczności, dla wielkiego aktu
Co dzierży każdy atom, scalający Twe istnienie

Tak zatem trwasz, w cyklu nieskończonym
Obrazów, co w Twym sercu Czasem malowane
Pełne przodków wspomnień, dumnych losów
Wielkich pokoleń – liczonych w miliony…

ENGLISH

In Your great impatience
Due to lack of Love
Breathless You run through the world
Mad from thirst, whipped with wind

Once so rushed, You’re searching with Your mind
Leaving Your heart behind, in vain
Wiping away the sweat which blends with tears
You don’t see when She’s coming…

And then, between one and the other breath
You hungrily benefit from Her omnipresence
Unaware of gratitude for a grand act
Which wields every atom binding Your existence

And so You last in the cycle of unfinished
Images which Time paints in Your heart
Full of ancestral memories, proud existence of
Great generations – counted in millions…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top