10 Sierpień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

10 Sierpień 2020

Podziel się z innymi

Polski

Z nieskończoności rdzenia czasu
W oparach absurdu dążności
Któż rękę poda gdy koniec bliski
Wesprze słowem skondensowanym
Gdy cele marginalnymi się stają
A dusza z ciała chcąc odejść
Pozostawi pył i odór przemijania

A jeśli w nowym cyklu życia
Celem będzie dążność do nieumiejętności
Odkształcającej schematy odwieczne
Prostującej ścieżki karmicznych podróży
W wyswobodzeniu pierwotnych zalet uważności
Także w prostocie oczywistości minionych obrazów
Trwałość zmian – nada nowy zamiarów rytm…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top