10 Sierpień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

10 Sierpień 2020

Podziel się z innymi

Polski

Z nieskończoności rdzenia czasu
W oparach absurdu dążności
Któż rękę poda gdy koniec bliski
Wesprze słowem skondensowanym
Gdy cele marginalnymi się stają
A dusza z ciała chcąc odejść
Pozostawi pył i odór przemijania

A jeśli w nowym cyklu życia
Celem będzie dążność do nieumiejętności
Odkształcającej schematy odwieczne
Prostującej ścieżki karmicznych podróży
W wyswobodzeniu pierwotnych zalet uważności
Także w prostocie oczywistości minionych obrazów
Trwałość zmian – nada nowy zamiarów rytm…

ENGLISH

From the infinity’s core of time
In the fumes of absurdity of wanting
Who’s going to extend the hand when the end is near
And support with a condensed word
When goals become marginal
And soul wanting to leave the body
Will leave behind dust and an odour of passing

What if in the cycle of life
The goal will be to aspire to inability
Distorting the endless patterns
Straightening the paths of karmic journey
In liberating the primal virtues of wakefulness
Also in the simplicity of the obviousness of past images
The persistence of change – will provide new rhythm of purpose

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top