10 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

10 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

 Proszę, zaczerpnij Światła oddech
On rozjaśni mrok wokół Ciebie
A lęk, co paszczę swą wykrzywia
Potulnie opuści Twój świat

Proszę, zaczerpnij Zrozumienia oddech
On pozwoli poznać paradoks zawiły
Czystego miłowania, człowieczej zdolności
W świecie w strach obleczonym

Proszę, zaczerpnij Rzeczywistości oddech
On z letargu wyrwie Twój umysł
Skruszy wewnętrzne bariery  
Oczyści ciało, z toksyn ciemności

Proszę, zaczerpnij Radości oddech
On serce pozbawia ludzkich osądów
By drogocennym ciepła blaskiem
Wzbudzić w Tobie ukryte kosztowności…

Русский язык

Пожалуйста, сделай Света вдох
Он рассеет тьму вокруг Тебя
А страх, что заставляет дергаться лицо
В краткие сроки мир покинет Твой

Пожалуйста, сделай Понимания вдох
Он позволит познать сложный парадокс
Чистой любви, человеческих способностей
В мире который облачённый в страх

Пожалуйста, сделай Реальности вдох
Он из летаргии вырвет Твой ум
Разрушит внутренние барьеры
Очистит тело, от токсинов темноты

Пожалуйста, сделай Радости вдох
Он сердце избавляет человеческого осужденья
Чтоб драгоценным теплоты сиянием
Пробудить в Тебе скрытые ценности…

ENGLISH

Please, inhale the breath of the Light
It will lighten the darkness around You
And fear, which makes a face
Will meekly leave Your world

Please, inhale the breath of Understanding
It will allow to know the complex paradox
Of pure loving, a man’s ability
Wrapped in fear in the world

Please, inhale the breath of Reality
It will tear Your mind out of lethargy
Crumble the inner blockages
Purify the body out of darkness toxicity

Please, inhale a breath of Joy
It strips heart from human judgment
So that by precious glow of warmth
Arise in You hidden gems…

1 thought on “10 Kwietnia 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top