1 Marca 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

1 Marca 2019

Podziel się z innymi

Polski

Zanurzam się w skrytości ciszy
By wyborny smak wolności kosztować
Ciało moje napięte przywiodło mnie tutaj
Bym swe istnienie wytchnieniem obdarzył

Choć oczy mam otwarte
Zewnętrznego świata nie widzę
Mój wzrok teraz tam nie sięga
Wszystkim zmysłom ulgę to przynosi

Trwam w tym stanie…
Przekorny wobec sygnałów umysłu
Co mój stan świadomości
Problemem chce nazywać

Szukam, wciąż szukam odpowiedzi
W sercu, w oddechu, promieniach słońca
Spoglądam z nadzieją na dłonie swoje
Co piszą słowa te bez cienia oporu

Czy w mocy ich przekazu dojdę do istoty rzeczy
Dostępnej dla Istoty we mnie zamkniętej
Zaś ukrytej dla mego ziemskiego rozumu
Co tysiącami lat w błąd jest wprowadzany

Teraz tylko już czekam
Bo czystość mych intencji
Do Źródła kieruje swe zapytanie
Ciszą wypełniam całego siebie
Błogo trwam w tym stanie…

ENGLISH

I dive into the secrecy of silence
To savour the exquisite taste of freedom
My tense body led me here
So that I gift respite to my existence

Though my eyes are open
I cannot see the outside world
My eyes don’t reach it
All my senses take relief in it

I last in this state…
Contradicting the mind’s signals
Wanting to label my state of consciousness
A problem

I search, keep searching for an answer
In my heart, my breath, rays of sunshine
I look with hope to my hands
Writing these words without a hint of resistance

Will the power of their message carry me to the essence of a matter?
Available to a Being locked inside me
But hidden from my earthly mind
Which has been misguided for thousands of years

Now I only wait
For the clarity of my intention
Sends the question to the Source
I fill myself with silence
And blissfully remain there

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top