1 Lutego 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

1 Lutego 2020

Podziel się z innymi

Polski

Piękna moja …..

Czy wiesz że gdy milczysz – świat już nie taki sam
Jeżeli mówisz – świat już nie taki sam
Być może płaczesz – świat już nie taki sam
Czasem śmiejesz się – świat już nie taki sam
Tak często uciekasz – świat już nie taki sam
Stęskniona wracasz – świat już nie taki sam
Stajesz się sobą – świat już nie taki sam
Umierasz na moment – świat już nie taki sam

Piękny mój ….

Wiedz ze źródłem mym jesteś – świat już nie taki sam
Własną mocą życzenia wypełniasz – świat już nie taki sam
Dla mego życia towarzyszem jesteś -świat już nie taki sam
Poszukującym zrozumienia – świat już nie taki sam
Balansującym na rubieżach emocji – świat już nie taki sam
Świadomy planu z miłości tworzenia – świat już nie taki sam
Obecny sercem w naszym istnieniu – świat już nie taki sam..

Tak jest i tak będzie na zawsze….

русский

Красивая моя …..

Знаешь ли ты что когда молчишь – мир уже не тот
Если говоришь – мир уже не тот
Возможно ты плачешь – мир уже не тот
Иногда смеешься – мир уже не тот
Ты так часто убегаешь – мир уже не тот
Тоскливая возвращаешься – мир уже не тот
Становишься собой – мир уже не тот
Умираешь на мгновение – мир уже не тот

Красивый мой ….

Знай что ты мой источник – мир уже не тот
Собственной силой желания выполняешь – мир уже не тот
Ты мой товарищ по жизни – мир уже не тот
Ищущим понимания – мир уже не тот
Балансирующим на грани эмоций – мир уже не тот
Осознавая план любви к творчеству – мир уже не тот
Сердцем присутствующий в нашем существовании – мир уже не тот..

Так есть и так и будет навсегда….

English

My beautiful…

You know when You’re quiet – the world is not the same
If You’re speaking – the world is not the same
Perhaps You’re crying – the world is not the same
Sometimes You laugh – the world is not the same
You run away so often – the world is not the same
Longing, You return – the world is not the same
You die for a moment – the world is not the same

My beautiful…

Know that You are my source – the world is not the same
You fulfill Your wishes with Your own power – the world is not the same
A company for my life – the world is not the same
Searching for understanding – the world is not the same
Balancing on the frontiers of emotions – the world is not the same
Aware of the plan of creating love – the world is not the same
Present with their heart in our life – the world is not the same

So it is and so it will be for ever…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top