1 Listopada 2019

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

1 Listopada 2019

Podziel się z innymi

Polski

Dziś słyszysz ogłuszający tętent
To Życie cwałuje z Tobą przez Czas
Gotowe zrzucić z siodła gdziekolwiek…
Wciąż myślisz że masz nad Nim władzę
A byle horyzont jest Twoim celem
Złudna to perspektywa choć pełna wrażeń
Z braku kontroli na skraj Cię doprowadzi

Bierzesz udział w wielkim Wyścigu
Lecz czy wart jest on zachodu
By w cwale spoglądać na piękno mijane
Znów przeskoczyć Miłość w kolejnym skoku
Zostawiając za sobą serca rozbijane..
Jeźdźcem Życia jesteś, nie ono ma tu władze
Więc okiełznaj i zwolnij już teraz, dobrze Tobie radzę …

ENGLISH

Today You hear a deafening pulse
It’s Life galloping with You through Time
Ready to buck anything off the saddle…
You keep thinking You’re in charge
And any horizon is Your destination
Illusive is this perspective though filled with excitement
For lack of control will lead You to an edge

You participate in the grand Race
But is it worth the effort
To look at a passing beauty in a gallop
And leap over Love in the next jump
Leaving shattered hearts behind…
You’re the Rider of Life, It’s not in control
So tame It and slow down now is my goo advice…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top