09 Kwietnia 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

09 Kwietnia 2020

Podziel się z innymi

Polski

Śnij dalej Niewolniku
Władco pozornej wolności
Odrzucaj zrozumienie
W imię fałszu błogości

Śnij dalej Niewolniku
Z karkiem zgiętym
Omamiony świata wizją
Ignorancie własnej wielkości

Śnij dalej Niewolniku
Nabywco pozornej mądrości
Żyj jak dotąd
Wśród wypaczonych wartości

Śnij….

Русский язык

Мечтай и дальше, Раб
Властитель видимой свободы чувтсва
Отбрасывай понимание
Во имя лжи блаженства

Мечтай и дальше, Раб
С согнутой шеей
Сбит с толку видением мира
Не знающий о собственном величии

Мечтай и дальше, Раб
Обладатель очевидной мудрости
Живи как прежде
Среди извращенных ценностей

Мечтай….

ENGLISH

Keep dreaming Slave
Ruler of apparent freedom
Reject awareness
In the name of bliss

Keep dreaming Slave
With Your neck bent
Deluded with the world’s vision
Ignorant of Your own greatness

Keep dreaming Slave
Acquirer of seeming wisdom
Live as you have so far
Among distorted values

Keep dreaming…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top