07 Maja 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

07 Maja 2020

Podziel się z innymi

Polski

A kiedy już przyjdziesz
Pochwycę Cię w miłowanie
Żarem mego serca osłonię
Przestrzeń czystą stworzę
Niczym w matki łonie..

A kiedy wzrastać będziesz
Słowem drogę utoruję
Myślą kwiecistą wesprę
Uśmiechem łzy obetrę
Twej niewinności pokłonię..

A kiedy drogą wyruszysz
Czas Twój zbilansuję
Światu wyślę przesłanie
Oddam garść uroku mego
Szczęście Twoje osłonię..

A kiedy zwolnię ziemski czas
Blasku Twych oczu
Posłańcem zostanę..
Ja – Zewnętrza opiekun
Za plecami Twymi stanę…

 
 
English

And when You finally come
I’ll casp You in my loving
Shield You with my heart’s fire
And create pure space
Just like a mother’s womb

And when You’ll be growing
I’ll pave the way with a Word
Support You With a flowerful thought
Wipe Your tears with a smile
Cherish Your innocence entire

And when You’ll embark on Your journey
I’ll balance Your time
Send a message to the World
Surrender a pinch of my charm
Shelter Your happiness…

And when I’ve slowed the earthly time down
Of Your eye glow
A messenger I’ll become…
I – the guardian of the Outside
Behind Your back will stand…
 

русский

И когда ты придешь
Охвачу я Тебя любовью
Жаром сердца в защитной заслоне
Создам чисто пространство
Как в матери лоне..

И когда ты будешь расти
Словом я путь проложу
Цветущей мыслью поддержу
Улыбкой слезы вытру
Перед Твоей невиновностью стану в поклоне..

И когда пойдешь по дороге
Время Твое уравновешу
Миру вышлю послание
Отдам горстку моего обаяния
Щастье Твое будет мной защищенное..

И когда я замедлю земное время
Светом Твоих глаз
Я посланником стану..
Я – Внешнего опекун
За плечами Твоими стану…

1 thought on “07 Maja 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top