07 Listopad 2020 / Audio

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

07 Listopad 2020 / Audio

Podziel się z innymi

Polski

Słyszałem wielkie słowa o wspaniałej miłości
Z wielu ust wydobyto cały zestaw mądrości
Słyszałem, a jakże, pochlebne zdania
To lub tamto, potrzebne jest do kochania
Słyszałem też, że w wielkim duszy rozwoju
Już teraz nastał czas, stoickiego spokoju…

Na próżno jednak…

Albowiem dziś opadają mgły dezorientacji
Gdzie dawano innym, bywać w swojej racji
Zapominano też o serca sprawnej dążności
Pozostawania ze sobą w cichej zgodności..
Przenikano zatem do snów, tworząc sytuacje
Byś widział to co znasz, poprzez aberracje

Na próżno jednak…

Zatoczyło koło pragnienie zmian na lepsze
Wszystko doprawdy, rozleciało się w wietrze
Konstrukt wzrostu duchowych wrażliwości
Napotkał opór, kłamliwych wartości
Siedzi teraz, gwałtownie głową potrząsając
Syndromu własnych podłości, nie dopuszczając

Na próżno jednak…

English

I’ve heard big words about great love
Many mouths have spoken volumes of wisdom
I’ve heard, how else, flattering statements
This or that is needed to love
I’ve also heard that in the grand growth of the soul
There’s come a time now of stoic calm

In vain however…

For the mists of disorientation descend today
Where others were allowed to linger in their right
Forgotten too was the heart’s efficient striving
To remain at peace with itself
Thus, they penetrated dreams, creating situations
For You to see what you know through aberrations

In vain however…

The need to change for the better have come full circle
Everything really has dispersed in the wind
The construct of the growth of spiritual sensitivities
Has come up against the resistance of false values
They’re sitting now shaking their head violently
Not admitting the syndrome of their own vileness

In vain however…

4 thoughts on “07 Listopad 2020 / Audio”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top