05 Sierpień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

05 Sierpień 2020

Podziel się z innymi

Polski

O Samotności, wzywam Ciebie jako świadka
Wierna kochanko królów i nędzarzy
Istnieniem wśród tłumów, pustkę wypełniasz
By ten, co Ciebie na własność posiadł
W chwilach roztargnionych momentu ciszy zaznał..

O Samotności, wzywam Ciebie na pojedynek
O lepsze życie, nie na śmierć – tym razem
Podczas snu lub jawie, w chybotliwym czasie
Niech przestrzeń rozstrzygnie nasz spór
Czy to ja jestem w Tobie, czy Ty jesteś we mnie…

ENGLISH

Oh, loneliness I call You as a witness
A loyal mistress of kings and paupers
By being among the crowds You fill the emptiness
So that the one who owns You
In his moments of distractedness had a moment of silence

Oh loneliness I challenge You to a duel
For a better life, not to the death – this time
Either in a dream or reality, in a rickety time
Let space settle our dispute
Whether it’s me who’s in You, or You who’s in me…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top