05 Lipiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

05 Lipiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Wciąż wybrzmiewa krzyk w Tobie
Niezrozumienia źródła bolesnych doznań
Myśli Obcych, niczym iskry wulkanu
Gorącem swym, świat Twój wokół popielą..

Wciąż skurcz trzyma Ciebie za gardło
Drapieżny lęk, szpony swe wbija
Czujesz się jak bezwolna maszyna
Niewolniku elit – programowań synu..

Wciąż czujesz win nie swoich ciężar
Zbiorowej hipnozy uczestniku wierny
W tańcu chocholim w lędźwiach zaklętym
Znów czekasz aż ktoś Cie wyzwoli..

Wciąż stoisz w rzędzie do unicestwienia
Twego jestestwa przez Władców Podziemia
Zabito w Tobie, sens życia ziemskiego
To źródło koszmaru, tożsame dla wielu….

ENGLISH

Still sounds in You- the scream of
Not understanding the root of painful experience
Alien Thoughts, like a volcano’s sparks
Turn Your world into ash with their heat…

The tightness is still gripping Your throat
Predatory fear sticks its claws
You feel as though an idle machine
Slave to the elite – son of programming…

You still feel the weight of not Your faults
A loyal participant of a mass hypnosis
In the capsheaf dance sworn in the loins
You wait again until someone will liberate You

You still stand in the row for annihilation of
Your Being by the Lords of the Underground
Killed in You was the meaning of human life
That’s the source of a nightmare, identical for many…

1 thought on “05 Lipiec 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top