05 Czerwiec 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

05 Czerwiec 2020

Podziel się z innymi

Polski

Czujesz się dziś wreszcie sobą
W harmonii umysłu działając
Sercu swemu dajesz wspomaganie…
Z wartkim nurtem życia płynąc
Zostawiasz sobie wolność wyboru
Cel swój nakreślając nieodległy…

Twoje myśli to żyzna gleba
Wyrastają z niej złote kłosy
Wspinające się ku serca Twego światłu…
Przenikasz struktury, sam będąc przenikany
Wszechrzeczą jesteś, Jej oddziaływaniem

Słowa w energii Twej skąpane
Błyszczą w ornamencie kreacji
Budując przestrzeń bezpieczną
Falochronem uczuć się stają
Niewdzięczności fal – napór powstrzymując..

Trwaj w tym stanie….

 
 
ENGLISH

You’re finally feeling yourself today
Acting in harmony of mind
You’re giving support to Your heart…
Floating in the fast current of life
You leave Yourself the freedom to choose
Defining Your not far-off a goal…

Your thoughts are but a rich soil
Golden ears grow out of it
Climbing up to Your heart’s light…
You penetrate structures while being penetrated Yourself
You are everything, its influence

Words bathed in Your energy
Shine in an ornament of creation
Building a safe space
They become a breakwater of feelings
Resisting the pressure of waves’ ingratitude

Stay in this state…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top