04 Wrzesień 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

04 Wrzesień 2020

Podziel się z innymi

Polski

W Twojej pasji obdarowywania
Spotkasz sie z nierozumnymi czynami
W miłowaniu oddając, to co najlepsze
Otrzymasz zwrot, w słonych łzach refleksji

Są wśród nas tacy, co nieświadomi praw
Z otrzymanych dzieł nie uczynią bilansu 
Wydęci ponad miarę, niemożnością podszyci
Uciekają w popłochu, gubiąc podarunki szczere

W wydychanych obłokach nieszczerości
Ciągną ile sił, aż im tchu zabraknie
Gdy wyciągasz dłoń, tylko powietrze przeszywasz
Pustych miejsc świadomy, goryczy zażywasz…

ENGLISH

In your passionate bestowing
You’ll face unreasonable acts
In giving Your best in love
You’ll get Your return in salty tears of reflection

There are those among who, unaware of the laws,
Won’t make the balance of the works received
Puffed beyond measure, lined with inability
They stampede losing honest gifts

In the exhaled clouds of insincerity
They pull as hard as they can, until out of breath
When you reach out your hand it is only air you shoot through
Aware of empty space you take bitterness…

2 thoughts on “04 Wrzesień 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top