04 Marzec 2021 / Video

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

04 Marzec 2021 / Video

Podziel się z innymi

Polski

Zamilcz teraz, bo milczenie złotem jest niejednokrotnie
A Ty nędzarzem wciąż jesteś, potokiem słow bezbarwnych
Własny świat zalewasz… zamilcz i trwaj tak przez chwilę..

Wsłuchaj się w uderzenia serca, wzorca niedościgłego
Ogromu jego mocy doznając, szeptu skargi nie dosłyszysz
Ono udrękom jaźni naprzeciw wychodzi, miarowym milczeniem..

Usta Twe, co po wielokroć rany ochoczo śmią zadawać
Niech w milczeniu drętwymi się staną, odpocznij szaleńcze
Słowa niewypowiedziane trzymaj dziś na wodzy, niech śnią..

Przyszłość Twa, zaczynem słowa wypowiedzianego się stanie
Po lekkim początku, głazem wielokrotnym wnet Cię uderzy
Nierozważności warg owocem się stając… w ciszy nadejdzie

Dziś milcz zatem…

English

Be silent now for silence is often golden
And You still a pauper, who with the torrent of colourless words
Floods His own world… be silent and remain so for a moment…

Listen to the heartbeat, an unattainable pattern
Experiencing the enormity of its power, You will not hear a whisper of complaint
It meets the torments of the self with regular silence…

Let Your mouth, which so readily dares to inflict so many wounds,
Become numb in silence; rest madman
Keep the unspoken words in check today, let them dream…

Your future will soon become the leavening of a spoken word
After a light start, will soon hit You with a multiple boulder
Becoming the fruit of the indiscretion of the lips… it will come in silence

So be silent today…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top