03 Maja 2020

Dariusz Tomczak
Siła Słowa

03 Maja 2020

Podziel się z innymi

Polski
 

Kiedy już odnajdziesz miłowania źródło
Jasnością serca swego oświetlisz ciemność
Wszechrzeczy konstrukcja niczym miodu plaster
Zalśni bursztynową barwą dopuszczenia
Do wyższych dróg przechadzania
Wśród światów wolnych od histerii i łkania

Kiedy już odnajdziesz spokoju źródło
Wszechistnieniem nazwiesz ciało własne
Dom Twój wewnętrzny azymutem będzie
Ogród świadomości otworzy się na oścież
Dla gwiazd – nasionem będziesz
Nieskończonym kształtem co życie formuje…

 
English

Once you discover the source of love
Darkness you illuminate with brightness of heart
The universal design is but a honeycomb
Glowing with amber tones enticing
To march towards the higher ground
Among worlds free from hysteria and weeping

Once you discover the source of peace
Your own body you know as the Universal
Your inner home becomes an azimuth
A garden of consciousness flung open wide
For the stars – you are the seed
The infinite shape that forms life …

русский

Как только найдешь любви источник
Светом сердца своего осветишь тьму
Вселенной конструкция как мёда соты
Осветится янтарным цветом одобрения
К высшим пешеходным маршрутам
Среди миров свободных от истерии и рыданий

Как только найдешь спокойствия источник
Вселенной назовешь тело свое
Дом Твой внутренний азимутом будет
Сад сознания откроется настежь
Для звезд – ты семенем будешь
Бесконечной формой что образует жизнь…

1 thought on “03 Maja 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top